Webgrafia

Citació Entrevistes:

López Freixenet, Agustí. Entrevista personal, 10-3-2022

Rius Garriga, Maria Rosa. Entrevista personal, 10-3-2022

Bardolet, Margarita. Entrevista personal, 13-3-2022

Ylla-Català, Antoni. Entrevista personal, 12-3-2022

Villena, Aoriel. Entrevista personal, 5-3-2022

Aquestes són les pagines web que hem fet servir per a realitzar aquesta pagina web

https://www.significados.com/segunda-revolucion-industrial/#:~:text=La%20Segunda%20revoluci%C3%B3n%20industrial%20fue,enmarcan%20su%20comienzo%20desde%201850

https://ca.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3_Industrial

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/54475/5/ahuertacTFG0616mem%C3%B2ria.pdf